Disclaimer

Pechhulpnederland.nl voorziet in mobiliteitsservice bij autopech. Elk deelnemend autobedrijf is zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor verricht onderhoud, reparaties en/of gemaakte afspraken met klanten of relaties. Pechhulpnederland.nl nog de eigenaar kan verantwoordelijk gehouden worden voor onderhoud, reparatie, pech of anderszins, verricht door deelnemende garage bedrijven zoals benoemd op deze website. Door deel te nemen aan Pechhulpnederland.nl gaat elk autobedrijf hiermee akkoord.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij en onze deelnemende autobedrijven besteden aan de samenstelling van Pechhulpnederland.nl, is het mogelijk dat bepaalde informatie onbedoeld onvolledig of onjuist is. Er wordt door ons dagelijks en met volle inzet getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk weer te geven. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen echter ten allen tijde door ons worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site Pechhulpnederland.nl en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site of andere gelieerde sites te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site of door daaraan verbonden Facebook pagina’s of internet pagina’s verkregen is.

 

Niets uit deze publicatie of gepubliceerde logo’s, afbeeldingen, video, beeldmateriaal of anderszins mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van digitale technieken, druk, fotokopie, microfilm, internet, CD-ROM, fotografie, of op welke andere wijze dan ook gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pechhulpnederland.nll. Gebruik van onze logo’s en andere beeldmerken is verboden. Alleen deelnemende autobedrijven kunnen, na schriftelijke toestemming, tijdens deelname gebruik maken van logo en diensten. Ongeoorloofd dupliceren of kopiëren van door ons ontwikkeld reclame en/of marketing materiaal is verboden.